Archív článkov

Pozastavenie_prekladatelskej_cinnosti_v_SR_k_31_1_2020

03.02.2020 18:02
Vážení zákaznici,chcel by som Vás touto cestou informovať,že pracujem dlhodobo v zahraničí a k 31.1.2020 som pozastavil svoju prekladateľskú činnosť v Slovenskej republike a žial Vám neviem aktuálne pomôcť s prekladmi.Ak by sa moja pracovná činnosť v zahraničí skončila, rád Vás budem opäť informovať

Preklady anglického a nemeckého jazyka kvalitne a spoľahlivo

10.06.2019 17:14
Prekladyz a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivoPoskytujem kvalitne a spoľahlivo predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického anemeckého jazyka a do týchto jazykov. Ročne vykonám viac ako 1400 stránprekladov z a do anglického a nemeckého jazyka z rôznych...

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka

25.04.2019 13:22
Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazykaPoskytujem predkladateľskéslužby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týchto jazykov.Ročne vykonám viac ako 1400 strán prekladov z a do anglického a nemeckéhojazyka z rôznych oblastí. Technické manuály, obchodné...

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne

13.03.2019 16:50
Predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako 1600 strán prekladov z a doanglického a nemeckého jazyka z rôznych oblastí....

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivo

04.03.2019 15:46
Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivoPredkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako...

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne

19.02.2019 09:46
Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne Predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Technické manuály, obchodné dokumenty,osobné a personálne dokumenty, či iné...

Ochrana osobných údajov - informačná povinnosť

21.08.2018 15:44
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ­­­­­­­­­podľačlánkov 13 a 14  nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa rušísmernica...

Preklady anglického a nemeckého jazyka kvalitne a za rozumnú cenu

22.02.2018 15:05
Prekladyz a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a za rozumnú cenuPredkladateľskéslužby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako...

Preklady anglického a nemeckého jazyka v požadovanej kvalite a čase

21.02.2018 09:43
Kvalitné preklady z a do anglického a nemeckého jazyka pre kohokoľvek akdekoľvek bez súdnej pečiatkyDodávame anglické a nemecké preklady, ktoré tvoria hlavnú zložku našej profesionálnejpracovnej ponuky a každoročne v rámci našich prekladateľských služieb preložímeviac ako...

Preklady z/do anglického a nemeckého jazyka

16.01.2018 21:12
Prekladyz a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka profesionálnePredkladateľskéslužby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako 1400 strán...
Záznamy: 1 - 10 zo 40
1 | 2 | 3 | 4 >>